Får som tittar in i kameran

Kyrkor i Sävsjö - 13 träffar

Gamla Hjälmseryd kyrka

Område: Hjälmseryd  Karta

Kyrkor Kyrkan uppfördes av obearbetad gråsten på 1100-talet, troligen influerad av klosterbygget i Nydala. När nya kyrkan i Hjälmseryd byggdes beslöt man att riva den gamla helgedomen...

Heldag i Nydala och Vrigstad gamla bankgård, Erikshjälpen & Älgparken

Område: Vrigstad  Karta

Kulturhistoriska miljöer, Kyrkor, Parker och trädgårdar [...] Känn historiens vingslag i Nydala unika klostermiljö. Nydala kloster grundades redan 1143. Besök klosterkyrkan, portkapellet och klosterträdgården. Eftermiddagen använder vi ti...

Hjelmseryds kyrka

Område: Hjälmseryd  Karta

Kyrkor Hjälmseryd nya kyrka som är uppförd i sten, med torn och korabsid, stod färdig 1853. Hjälmseryds kyrka byggdes 1853 av byggmästare Pettersson från Tångede efter ritningar av ark...

Hjärtlanda kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor Hjärtlanda kyrka uppfördes under 1100-talet. Den är en så kallad Njudungskyrka, vilket bland annat innebär att kyrkan saknar sockel och har rikt utformade portaler. Altaret är ...

Hultsjö kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor Hultsjö kyrka är en nyklassicistisk stenkyrka från 1860. Den har torn och en smal sakristia bakom altaret. Ett triumfkrucifix från 1500-talet och en skulpterad dopfunt från 1200...

Hylletofta kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor I lantligt vackra omgivningar ligger Hylletofta gamla kyrka från 1100-talet. I vapenhuset finns en medeltida järnklädd dörr med Hylletoftas symbol "Hyllekråken" förvarad. Enligt...

Norra Ljunga kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor I gammal bygd med gravfält, domarringar och radby reser sig 1100-talskyrkan med sitt trubbiga torn, sitt utbyggda kor och sina sparsamt dekorerade ytterväggar. Den kände kyrkom...

Skepperstad kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor Skepperstad kyrka är en romansk stenkyrka från 1100-talets senare del. På 1200-talet försågs den med torn, vars övre delar revs men återuppfördes 1809. Kyrkan förlängdes mot öst...

Stockaryds kyrka

Område: Stockaryd  Karta

Kyrkor Stockaryds kyrka är av trä med torn och smalare tresidigt kor uppfördes 1906-07 efter Fritz Eckerts ritningar och ersatte en träkyrka från 1692. Från denna har bevarats predikst...

Sävsjö Häradsväg

Område: Sävsjö  Karta

Bad, Fornlämningar, Kyrkor [...] Häradsvägen är en del av Njudungs historia. Inom ramen för projektet lyfts en vägsträcka på 18 kilometer fram. Denna väg går från Vallsjö gamla kyrka till Norra Ljunga Kyrka, tv...

Vallsjö gamla kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor På kullen vid Vallsjöns strand ligger en Kulturpärla i Njudungsbyggden. Vallsjö gamla kyrka är helt av medeltida karaktär, och ligger i anslutning till den gamla kultplatsen vid...

Vallsjö nya kyrka

Område: Sävsjö  Karta

Kyrkor Vallsjö nya kyrka är en korskyrka av granit med torn och tresidigt kor, byggd 1890-91.

Vrigstad kyrka

Område: Vrigstad  Karta

Kyrkor Vrigstad kyrka är en kyrka av sten med torn och smalare tresidigt kor. Den byggdes 1865-66 efter F.W. Scholanders ritningar och 1963 ägde en omfattande restaurering rum, varvi...

Bokningsvillkor

Nordic Travel, Smålands officiella arrangör, ansvarar för bokningen på sidan.
Läs mer på www.nordictravel.se När det gäller bokning av evenemang kan även andra arrangörer förekomma.

Kundservice

Personlig service får du från någon av våra turistbyråer i Småland.

Hitta din lokala turistbyrå