Får som tittar in i kameran

Sävsjö Hembygdsförening

Visa karta

Sävsjö Hembygdsföening är en förening öppen för alla som bl.a. vill fördjupa kunskapen och känslan för hembygdens kultur- och naturarv .Sävsjö Hembygdspark som föreningen sköter är öppen för allmänheten och där finns sju byggnader från 1700- och 1800-talen som flyttats hit från byar runt Sävsjö under 1920-talet och framåt, den sista Vaxblekeriet år 1965. Där finns även sedan några år en scen .
På Eksjöhovgårdsområdet har vi Statarstugan inköpt på 1970-talet och ett Skomakerimuseum invigt 2007. . Vi disponerar Sockenmagasinet vid Vallsjö kyrka där en hel del äldre saker förvaras. Vi har även ett arkiv på Storgatan ( Savman finns i huset) med foton, klippböcker , kläder och föremål mm. Bland våra aktiviteter i Hembygdsparken kan nämnas traditionellt midsommarfirande. söndagscaféer under juli månad samt husförhör på vinterhalvåret. Varje år sedan 1972 har föreningen gett ut en årsskrift till medlemmarna som ingår i medlemsavgiften. Våra byggnader och Skomakerimuséet visas vid önskemål

Visa mer

Om denna aktivitet