Får som tittar in i kameran

Femtinge byalag

Visa karta

Bringetofta samhällsförening grundades 1981. Samhällsföreningen ska tillvarata och framföra sockeninvånarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter samt tillvarata och bevara kulturella intressen och tillgångar i socknen. Föreningen ska vara politiskt oberoende och ska inte arbeta partipolitiskt.

Samhällsföreningen ansvarar för skötseln av Forsabadet och skolmuseet samt drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen. Föreningen håller i valborgs- och midsommarfirandet, anordnar aftonvandring, Bringetofta marknad, hembygdskväll samt julkalas. Föreningen stöttar evenemang på orten och samarbetar med ortens övriga föreningar och företag.

Visa mer

Om denna aktivitet