Får som tittar in i kameran

Fiske i Hultsjö Södra FVO

Visa karta

Hultsjö södra fiskevårdsområde omfattar ungefär 300 hektar vattenyta. Sjön Övingen på småländska höglandet i Sävsjö kommun har en areal av 240 hektar. Övingen är näringsfattig sjö med gles vattenvegetation, känt för sitt klara, friska vatten.

Sjön är en källsjö tillhörande Lagans huvudavrinningsområde. På sitt djupaste ställe är sjön 32,5 meter.
Övingens stränder är mestadels branta och utgörs på många håll av klipphällar. Sjön är kantad av barr- och blandskog, åker och betesmark.

Visa mer

Om denna aktivitet