Får som tittar in i kameran

Fiske i Värmens FVO

Visa karta

Sydväst om Allgunnen ligger Värmen, en klarvattensjö med god sikt som fungerar som dricksvattentäkt till Lammhult. Sjön har branta och bergiga stränder och sparsamt med växtlighet.
Abborrfisket i sjön är det som får de flesta att höja på ögonbrynen, men gäddfisket och framförallt fisket efter lake är också fint. Värmen är helt klart ett bra alternativt till ”storebror” Allgunnen i öst.

Sjön är relativt flack, kring fyra meter i snitt, med några få djuphålor som sträcker sig ner till 12-16 meter. Lake kring fyra kilo förekommer då och då i fångsterna. Framförallt i sjöns norra del finns fina gäddfiskeplatser och spinnfiske brukar vara den bästa metoden för att komma i kontakt med Värmens gäddor. Mete efter abborre med betesfisk eller mask kan vara mycket bra sommartid.

Köp av fiskekort berättigar även fiske i Lilla Värmen, lokaliserad väster om Stora Värmen och förbunden till denna genom ett sund.

Visa mer

Om denna aktivitet