Får som tittar in i kameran

Vallsjö gamla kyrka

Adress: Vallsjö gamla kyrka vallsjön Visa karta

Adress: Vallsjö gamla kyrka vallsjön

På kullen vid Vallsjöns strand ligger en Kulturpärla i Njudungsbyggden. Vallsjö gamla kyrka är helt av medeltida karaktär, och ligger i anslutning till den gamla kultplatsen vid Sigfridskällan.
I korportalen finns en tympanon föreställande ett lejon med mansansikte, som anfalles och bites i halsen av ett rovdjur, troligen en varg. Förebilden finns i Lunds domkyrka. Predikstol i bondbarock är från 1600-talet.
Kyrkogårdens ängsblommor spirar varje år och Vallsjö gamla kyrka är en populär bröllopskyrka under sommaren.

Vallsjö gamla kyrka tillhör den grupp av romanska kyrkor i Njudung som tillkommit under 1100-talets andra hälft. Med stor inspiration från det stora domkyrkobygget i Lund.
Kyrkan har en gång i tiden haft ett smalt torn, men detta förstördes av danskarna år 1568.
Av kyrkans nuvarande inredning är sannolikt predikstolen äldst (slutet av 1600-talet.)
De spektakulära takmålningarna är från 1700-talets mitt.
Kyrkan används endast sommartid, för gudstjänster och förrättningar.

Visa mer

Om denna aktivitet